PROGRAMA D'ATENCIÓ I SUPORT A PERSONES AFECTADES DE PATOLOGIA CRÒNICA I ALS SEUS FAMILIARS

FIBROMIÀLGIA

Actualment no existeix un tractament curatiu per la fibromiàlgia, és una malaltia crònica, però si pot millorar, i encara més, es calcula que el 50% de les persones afectades queden lliures de símptomes amb un tractament adequat.

El dolor generalitzat que caracteritza la fibromiàlgia pot millorar amb teràpies que ajudin a alliberar tant el dolor físic com el sofriment emocional. Tots els experts coincideixen que els pacients de fibromiàlgia poden beneficiar-se d'un exercici físic moderat i gradual així com d'un suport psicològic.

El que pretenem amb la nostra intervenció és precisament això, brindar a les persones afectades de fibromiàlgia i als seus familiars un espai de suport que els permeti reconèixer i treballar les seves pors i tensions emocionals en un context de suport psicològic especialitzat.

DEMÈNCIES

Resulta evident que cada vegada vivim més anys. Des de l'edat de jubilació fins que la persona mor poden passar 30 anys o més. Existeix cada dia més persones que arriben als 95 anys o més encara lúcids i físicament capaços de viure amb absoluta normalitat.

Però també és cert que la vellesa comporta en ocasions un deteriorament físic i cognitiu que enfronten l'ancià i la seva família a una nova organització familiar. Dependrà de la capacitat d’ acceptació de la seva realitat i de la tolerància a la frustració de cada persona, el que les dificultats d'adaptació a la malaltia i a la nova etapa de cicle vital es vagin superant. La família és la principal font de suport social i psicològic en el procés de malaltia, ja que és la que pot oferir més seguretat. La família com a xarxa social primària és essencial en qualsevol etapa de la vida, és "el primer recurs i l'últim refugi".

L'objectiu de la nostra intervenció serà el de brindar a les persones afectades de demència i als seus familiars, un espai de suport emocional i una ajuda professional per a dur endavant els canvis estructurals i organitzatius necessaris perquè la família s'adapti a la nova situació.

ALTRES MALALTIES INCAPACITANTS:PARKINSON, MALALTIES DEGENERATIVES, MINUSVALIDESA SENSORIALS I FÍSIQUES

Les malalties que ocasionen un grau important d'invalidesa i dependència generen a més de les complicacions degudes a la simptomatologia pròpia de la malaltia, un patiment emocional a la persona afectada i el seu entorn més proper.

L'acompanyament als pacients inclou necessàriament el treball amb els cuidadors, que en la majoria dels casos són familiars. Existeix l'evidència que treballar amb els cuidadors millora notablement l'evolució dels pacients. L'abordatge grupal és un recurs eficaç ja que permet compartir les experiències comunes.