PROGRAMA D’ATENCIÓ I INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA EN PERSONES MALALTES DE CANCER I LES SEVES FAMÍLIES

JUSTIFICACIÓ

En els últims anys no ha parat d’augmentar el número de diagnòstics de càncer i, encara que també cada cop més el pronòstic de molts d’ells està millorant, l’impacte de la malaltia en els afectats i les seves famílies és molt gran.

Des del moment del diagnòstic es passa per diferents fases,que comporten canvis molt importants en els pacients, tant a nivell físic com psicològic, i també en les relacions d’aquests amb les seves famílies i xarxes socials.

En el cas del càncer femení, s’afegeix una nova dificultat lligada a la concepció de la feminitat en la nostra societat i les conseqüències que produeix la cirurgia en el cos de la dona.

Encara que l’abordatge dels afectats de càncer en el nostre context es planteja com tractament integral, l’atenció es centra en les intervencions mèdiques encaminades a millorar la supervivència i disminuir les recidives .Molts altres aspectes com el suport psicològic o el tractament dels efectes secundaris que causen aquestes intervencions no es tenen tan presents , per la qual cosa alguns pacients busquen altres opcions que els puguin ajudar.

PRIMER IMPACTE

Quan una persona rep el diagnòstic de càncer experimenta un impacte emocional que mobilitza un munt de sentiments, dubtes, pors . En aquest context s’han de realitzar les exploracions complementàries i es fa un disseny del tractament a seguir.

Es per això que volem oferir un suport en aquests moments inicials de la malaltia amb l’objectiu d’acompanyar al pacient i la seva família en el procés d’adaptació que han de seguir.

ATENCIÓ I SUPORT

Durant el procés de la malaltia poden aparèixer múltiples situacions que precisin el suport d’un professional tan a nivell individual com familiar sense que sigui precís una intervenció psicoterapèutica.

L’objectiu de la intervenció és acompanyar , assessorar i derivar si es precís, per tal d’aconseguir el millor nivell de benestar i minimitzar els efectes secundaris del tractament mèdic.

Donem gran importància als hàbits de vida saludables en un sentit ampli, perquè poden ajudar a aconseguir una major estabilitat física i emocional. Sabem de la importància de la dieta i de la cura del cos en el procés de tractament . A nivell de l’alimentació volem oferir un suport dietètic adequat a cada cas i circumstància.

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

En els casos en que, durant el procés d’acompanyament apareixen símptomes que precisen una intervenció terapèutica, podem oferir tractament psicoterapèutic tan a nivell individual com familiar i/o de grup.