Allagi Logo

CENTRE D'ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA I PSICOTERAPÈUTICA

Presentació

Som un equip format per una psicòloga i dos psiquiatres amb formació psicoterapèutica que atenem de manera integral les situacions que produeixen un malestar psicològic.

Entenem la vida com un procés en el que hem de desenvolupar la capacitat d’ adaptació que ens permeti situar-nos i relacionar-nos d’una manera saludable amb els que ens envolten.

De vegades, la capacitat d’adaptació pot resultar insuficient per diferents causes i podem emmalaltir. És en aquest moment quan pot ser útil l’ajut d’un professional.

Des del nostre equip podem oferir diferents intervencions adequades a cada patologia: tractament psicoterapèutic, ja sigui a nivell individual, familiar o de grup, i/o suport farmacològic en els casos que sigui precís.

Oferim també programes específics d’acompanyament a persones amb diferents patologies: