Allagi Logo

CENTRE D'ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA I PSICOTERAPÈUTICA

Àrea clínica

Equip humàLa psicoteràpia és un espai de reflexió entre una o més persones d’un mateix sistema (grup, família, parella, germans…) i un terapeuta entrenat per avaluar i impulsar canvis a partir de les informacions que van sorgint amb el diàleg. És un procés compartit d’exploració, de comprensió i de recerca de solucions.

Hi han situacions que poden millorar en un espai de consulta mentre que d’altres requereixen un treball psicoterapèutic, individual, familiar o grupal.

De vegades cal utilitzar medicaments perquè certes patologies tenen un gran component biològic en el seu origen o perquè la gravetat de la simptomatologia ho requereix. En aquests casos està comprovat que una intervenció psicoterapèutica o psicoeducativa millora l’evolució.

Equip humàL’origen de la malaltia és divers, hi han causes biològiques , genètiques , emocionals i ambientals que tenen a veure amb les relacions, les situacions que es donen a la vida… Sovint, aquestes causes actuen conjuntament.

Les malalties no representen tan sols un problema i un patiment, també poden resultar una oportunitat per revisar i modificar certs aspectes de la nostra vida, de les nostres relacions, de manera que esdevinguin més funcionals i saludables.

INDIVIDU

Equip humàL'individu no pot explicar-se a partir de si mateix, per això és necessari per entendre la seva conducta, conèixer com es relaciona en els diferents sistemes als què pertany.

Encara que existeixen diferències entre el sistema i l'individu, també és cert que hi ha moltes semblances entre un individu i el sistema al qual pertany.

La teràpia individual sistèmica ens permet revisar les relacions significatives que hem tingut al llarg de la nostra vida fins arribar al moment actual, per entendre millor com sóc, com em relaciono amb els altres, i després decidir quines coses vull canviar.

FAMíLIA

Equip humàL’individu forma part del sistema familiar i la família no és una entitat estàtica, es troba en procés de canvi de la mateixa manera que ho està la societat que l’envolta.

En el decurs de la vida les persones passen per diferents etapes: l’adolescència, la incorporació al món laboral, la independència de la família d’origen, la creació d’una parella, el naixement o l’adopció de fills, la criança, la desvinculació dels fills, la responsabilitat cap als avis, el propi envelliment…

Hi han incorporacions i sortides del sistema, separacions, creació de noves formes familiars, malalties, morts… De vegades, la capacitat d’adaptació en situacions de crisi pot resultar insuficient i poden aparèixer alteracions emocionals, de conducta, trastorns d’ansietat o psicosomàtics en un o més membres de la família.

El treball amb els membres de la família permet entendre les pautes que mantenen el problema , així com les capacitats i els recursos de què disposen i aquestes son les eines per arribar a les solucions.

GRUP

Equip humàL’esser humà  viu i està sempre en grup, és part del grup en el que es troba immers. L’individu és un esser interconectat amb tot el que l’envolta, establint-se una malla de interrelacions, un estat d’equilibri, el trencament del qual considerarem malaltia.

El grup psicoterapèutic és un espai immillorable per a cercar noves respostes, assajar nous vincles i, en definitiva, per a conèixer més la nostra manera de comunicar-nos. Quan més coneixem els vincles que tenim amb els que ens envolten, més ens apropem a la individualització.